Graphic Design

เว็บไซต์รูปภาพฟรีเพื่อใช้ในการงานออกแบบ

รูปภาพเป็นส่วนประกอบสำคัญในงานออกแบบเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรืองานกราฟิก หากนักออกแบบนำรูปที่มีลิขสิทธิ์มาใช้งานผลที่ตามอาจโดนฟ้องร้องรุนแรง อย่างไรก็ตามยังมีทางเลือกหนึ่งคือเว็บไซต์ที่เปิดให้ดาวน์โหลดรูปภาพไปใช้งานแบบไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ แม้คุณภาพความสวยงามของภาพอาจไม่สามารถเทียบได้กับภาพบนเว็บไซต์ซื้อขายรูปภาพแต่ก็สามารถใช้งานออกแบบได้ในระดับหนึ่ง

เว็บไซต์ pixabay.com

เว็บไซต์ unsplash.com

เว็บไซต์ pexels.com

เว็บไซต์ negativespace.co

เว็บไซต์ shutteroo.com

เว็บไซต์ wunderstock.com

Similar Posts