Featured Posts Graphic Design

ฟอนต์ฟรีจาก Google พร้อมดาวน์โหลดไปใช้ในงานออกแบบ

Google ผู้ให้บริการค้นหาข้อมูลอันดับหนึ่งเปิดบริการดาวน์โหลดฟอนต์ตัวอักษรภาษาต่าง ๆ กว่า 977 รูปแบบตัวอักษรรวมภาษาไทยให้ไปใช้งานกันแบบฟรี ๆ โดยฟอนต์ตัวอักษรภาษาไทยผ่านการออกแบบจาก บริษัทคัดสรร ดีมาก สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานผ่านเว็บไซต์

ฟอนต์ตัวอักษรที่สวยงามสามารถช่วยให้ผลงานการออกแบบสวยงามมากขึ้นทั้งในรูปแบบของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรืองานกราฟิกดีไซน์ ฟอนต์ตัวอักษรที่อ่านง่ายมีส่วนช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจและได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานนั้น ๆ

ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยฟรีได้จากลิงค์ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดฟอนต์ Kanit

ดาวน์โหลดฟอนต์ Mitr

ดาวน์โหลดฟอนต์ Prompt

ดาวน์โหลดฟอนต์ Charmonman

ดาวน์โหลดฟอนต์ itim

ดาวน์โหลดฟอนต์ Mali

ดาวน์โหลดฟอนต์ Pridi

ดาวน์โหลดฟอนต์ Sriracha

ดาวน์โหลดฟอนต์ Sarabun

หรือดาวน์โหลดฟอนต์ไทยบน Google Fonts ทั้งหมดได้จาก ลิงค์นี้

Similar Posts