Design Tools

ทำความรู้จัก Heatmap Analytics เครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์

Heatmap Analytic เครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์โดยการเก็บข้อมูลผู้ใช้งานขณะเข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์จะถูกแสดงผลออกมาเป็นเฉดสีต่าง ๆ เพื่อให้ทราบตำแหน่งที่ผู้ใช้งานมีความสนใจมากที่สุดและตำแหน่งที่ผู้ใช้งานมีความสนใจน้อยที่สุด

เครื่องมือ Heatmap Analytic ใช้การเก็บข้อมูลตำแหน่งที่ผู้ใช้เว็บไซต์สนใจจากการเคลื่อนที่ของเคอร์เซอร์เมาส์คอมพิวเตอร์ในกรณีที่ใช้คอมพิวเตอร์เปิดเว็บไซต์ ส่วนในกรณีเปิดเว็บไซต์ผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ตโฟนจะใช้วิธีเก็บข้อมูลจากตำแหน่งที่นิ้วมือจับหน้าจอสมาร์ตโฟนที่เป็นระบบสัมผัส

ประโยชน์ของ Heatmap Analytic สามารถช่วยนักพัฒนาเว็บไซต์สามารถจัดวางส่วนประกอบต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้อย่างเหมาะสม เช่น ตำแหน่งของ Banner โฆษณาที่มีแนวโน้มได้รับความสนใจมากที่สุด การจัดวางภาพและข้อความที่เหมาะสมสามารถเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น เมื่อได้ข้อมูลสรุปสามารถนำไปพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตัวอย่างการทำงานของ Heatmap จากโปรแกรม hotjar

คลิปวิดีโอแนะนำการใช้งานโปรแกรม hotjar

Similar Posts