Design Tools Featured Posts

Abstract เครื่องมือช่วยการทำงานออกแบบเป็นทีม

โปรแกรม Abstract โปรแกรมที่ช่วยใก้การทำงานออกแบบ UX UI สามารถทำได้ง่ายมากขึ้นเหมาะกับการทำงานเป็นทีมออกแบบที่มีสมาชิกจำนวนมากหมดปัญหาเรื่องการแชร์ไฟล์การอัพโหลดไฟล์ซ้ำซ้อน ปัจจุบันโปรแกรม Abstract รองรับการทำงานร่วมกับโปรแกรม Sketch ส่วนโปรแกรม Adobe Xd กำลังอยู่ในช่วงทดสอบการใช้งาน

ข้อดีของโปรแกรม Abstract

ลดปัญหาการอัพโหลดไฟล์แล้ว save ทับกันของดีไซน์เนอร์แต่ละคนภายในทีม สามารถจัดการไฟล์แบบ Library ได้เชื่อมโยงไฟล์ออกแบบเข้าหากัน เช่น การสร้างไฟล์ที่รวมปุ่ม ไอคอนเอาไว้จากนั้นสามารถเรียกใช้งานบนไฟล์งานออกแบบอื่น ๆ ได้จากไฟล์ปุ่มไอคอนนั้น ๆ ได้สะดวกเป็นมาตรฐานเดียวกัน

โปรแกรมนี้ได้รับความนิยมในบริษัทที่มีทีมออกแบบขนาดใหญ่และอยู่เบื่องหลังของทีมงานนักออกแบบของบริษัทระดับโลกหลายแห่งรวมไปถึงรองรับการทำงานฟรีแลนด์ที่ช่วยให้การทำงานของทีมแม้จะอยู่ในสถานที่ต่างกันสามารถทำงานร่วมกันได้เสมือนนั่งทำงานในออฟฟิศเดียวกัน สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมมาทดสอบการใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์ abstract.com โดยเลือกรูปแบบทดสอบการใช้งานหรือจ่ายเงินซื้อแบบรายเดือน

คลิปวิดีโอแนะนำโปรแกรม Abstract

คลิปวิดีโอการทำงานโปรแกรม Abstract กับ Adobe XD

คลิปวิดีโอการทำงานโปรแกรม Abstract กับ sketch

Similar Posts