Featured Posts

ทำความรู้จัก Classic Blue สีประจำปี 2020 จากเว็บไซต์ Pantone

บริษัท Pantone เจ้าของเว็บไซต์ Pantone ผู้กำหนดมาตรฐานค่าสีระหว่างนักออกแบบดีไซน์เนอร์กับโรงพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก บริษัท Pantone กำหนดให้สีน้ำเงิน PANTONE 19-4052 Classic Blue เป็นสีประจำปี 2020 สื่อความหมายถึง ความน่าเชื่อถือ ความสุขุม ความรอบคอบ และมิตรภาพ การประกาศค่าสีประจำปีจากจากเว็บไซต์ Pantone เริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงปี 2000 เป็นต้นมาและได้รับการยอมรับจากนักออกแบบทั่วโลก

โทนสี Pantone ประจำปี 2000-2020

การกำหนดสี Pantone

การกำหนดสี Pantone มีความสำคัญในด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ได้กำหนดมาตรฐานการเทียบสีที่เรียกว่า Pantone Matching System (PMS) เพื่อเลือกสีตรงกับการพิมพ์มากที่สุด ผู้ที่ทำงานด้านออกแบบสิ่งพิมพ์จะคุ้นชินกับการใช้งานตารางเทียบค่าสี Pantone Spot Color ซึ่งแต่ละค่าสีจะมีรหัสเรียกเฉพาะสามารถใช้รหัสค่าสีนี้ไปใช้อ้างอิงทำงานร่วมกับโรงงานสิ่งพิมพ์เพื่อให้งานสิ่งพิมพ์ที่ออกมามีค่าสีตรงตามที่ออกแบบไว้

ตัวอย่างตารางเทียบสี Pantone

วิธีการทำงานออกแบบโดยใช้ค่าสี Pantone

การทำงานออกแบบโดยใช้ค่าสี Pantone ในงานสิ่งพิมพ์ ดีไซน์เนอร์นักออกแบบส่วนใหญ่ใช้งานโปรแกรม Adobe Illustrator กำหนดค่าสีให้เป็น CMYK ซึ่งโปรแกรม Adobe Illustrator จะสามารถตั้งค่าสีการออกแบบให้ตรงกับรหัสค่าสี Pantone โดยการคลิกที่ Edit > Edit Colors > Recolor Artwork จากนั้นเลือก Limits the color group to colors in a swatch library บริเวณใกล้แถบตั้งค่า H S B จากนั้นเลือก Color Books และเลือก Pantone ค่าสี Pantone มีหลายแบบแยกย่อยไปตามประเภทของกระดาษ ความหนาของกระดาษ การผสมสีของโรงพิมพ์ ซึ่งในดีไซน์เนอร์นักออกแบบจะต้องทำคุยรายละเอียดกับโรงพิมพ์

ทำความรู้จักบริษัท Pantone

Similar Posts